Izzini Sevi

Par Mani

12mbMans ceļš pretī pasaules un sevis izzināšanai sākās ar literatūru. J.V.Gēte, H.Hese, M.Kundera… Šie un citi autori lika aizdomāties par to, kā mēs attiecamies viens pret otru, kā spējam pieņemt pasauli sev apkārt un sadzīvot ar saviem dēmoniem.

Vēlāk sekoja filosofijas studiju laiks, mēģinājumi iedziļināties lietu būtībā un centieni haotisko pasauli mazliet sakārtot. Taču arī pēc 6 gadu studijām joprojām likās, ka kaut kā pietrūkst. Biju ievērojami paplašinājusi savu intelektuālo horizontu, taču dvēsele joprojām sauca „Pabaro mani!” Es sapratu, ka vēlos pievērsties cilvēka dvēseles dzīlēm un domu vietā vairāk uzmanības veltīt jūtām un emocijām.

2012. gadā pabeidzu studijas geštaltterapijā. Šobrīd konsultēju individuāli, vadu seminārus, kā arī lasu lekcijas Sokrata tautskolā.

Tā kā pati esmu 3 bērnu mamma, esmu specializējusies jautājumos, kas skar vecāku un bērnu attiecības un palīdzu risināt ģimenes problēmas. Daudz esmu strādājusi arī ar tādām tēmām kā emocionālā paškontrole, pašapziņas problēmas un personīgā izaugsme.

2015.gada jūlijā apgāds “Zvaigzne ABC” izdeva manu grāmatu “No perfekcionisma uz mīlestību”.
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/117715-no_perfekcionisma_uz_milestibu.html

gramatas_vaks