Izzini Sevi

Par Mani

12mbMans ceļš pretī pasaules un sevis izzināšanai sākās ar literatūru. J.V.Gēte, H.Hese, M.Kundera… Šie un citi autori lika aizdomāties par mūsu esamības trauslumu un lielajiem dzīves jautājumiem.

Vēlāk sekoja filosofijas studiju laiks, mēģinājumi iedziļināties lietu būtībā un centieni haotisko pasauli mazliet sakārtot. Es ieguvu filosofijas maģistra grādu, taču joprojām šķita, ka kaut kā pietrūkst. Biju ievērojami paplašinājusi savu intelektuālo horizontu, taču dvēsele joprojām sauca „Pabaro mani!”

Es apzinājos, ka pasaules izzināšana neko daudz nedod, ja nepazīstu pati sevi, tāpēc nolēmu pievērsties cilvēka dvēseles dzīlēm un atvērt vārtus uz mūsu emocionālo pasauli. 2012. gadā uzsāku psihoterapijas studijas, iegūstot geštaltterapeita kvalifikāciju.

Ja neesam kontaktā ar savām emocijām un ķermeni, mums ir grūti nonākt pie mūsu patiesajām vajadzībām. Kritiskā domāšana bez emociju apzināšanās var novest pie ārēji veiksmīgas, bet ne vienmēr piepildītas dzīves. Savukārt pārāk liela emocionalitāte bez kritiska situācijas izvērtējuma var likt apdedzināties, tāpēc ir svarīgi  savest mūsu prātu un sirdi atkal kopā un aplūkot cilvēku tā kopveselumā. Psihoterapijas sesiju laikā mēs kopīgi cenšamies šo integritāti atgūt.

Līdztekus individuālajai konsultēšanai es vadu arī psiholoģiskām tēmām veltītus seminārus. Varu piedāvāt seminārus par sekojošām tēmām:

– Robežu problemātika vecāku un bērnu attiecībās.

– Kā sagatavoties bērnudārza gaitu uzsākšanai.

– Kā izkļūt no perfekcionisma slazda?

– Mīlestība pret sevi. Ar ko sākt?

– Pašapziņa un drosme būt laimīgam.

– Stress un tā radītās veselības problēmas.

– Emocionālā higiēna un psihiskā veselība.

– Sapņi. Ko tie mums vēsta?

– Kāpēc mēs atkārtojam dzimtas scenārijus?

Vairāk par manu līdzšinējo darbību varat uzzināt manā CV: Elīna Zelčāne CV

2015.gada jūlijā apgāds “Zvaigzne ABC” izdeva manu grāmatu “No perfekcionisma uz mīlestību”.

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/117715-no_perfekcionisma_uz_milestibu.html

gramatas_vaks