Izzini Sevi

Izzini Sevi

Cauri gadu tūkstošiem mūsu saprāta spējas ir ievērojami evolucionējušas. Cilvēks ir iemācījies pakļaut gandrīz visu pasauli, sadalīt to vissīkākajos atomos. Un tomēr, neraugoties uz uzkrāto zināšanu bagāžu, arī 21.gadsimtā gluži tāpat kā antīkajā pasaulē cilvēks turpina meklēt ceļu pats pie sevis un vēlas saprast savu dvēseles dzīvi.

Sengrieķu filozofs Sokrāts formulā „Izzini pats sevi!” ietvēra domu, ka laimīga dzīve iespējama vien tad, kad cilvēks saprot, kas viņam ir derīgs un kas nē, kad viņš iepazīst sevi un atrod savu vietu pasaulē. Viņš ticēja, ka ar dziļu sarunu un dialoga palīdzību ir iespējams „piedzemdēt patiesību”. Līdzīgi kā vecmāte palīdz bērnam nākt pasaulē, tā arī filozofs diskusiju gaitā palīdz atrast patiesību, kas jau ir katrā no mums.

Sokrāta laikā sarunas par cilvēka būtību un sūtību notika, pastaigājoties tirgus laukumā. Šodien cilvēki ceļu pie sevis meklē psihoterapeita kabinetā.

Pēc savas būtības individuālā terapija līdzinās ceļojumam dvēseles pasaulē, meklējot atbildes uz tiem pašiem mūžsenajiem jautājumiem: – Kas es esmu? Ko es vēlos? Kā kļūt laimīgam?

Terapeits šajā ceļā ir kā pavadonis, kurš kopā ar Jums pēta Jūsu dzīves karti, sniedz atbalstu brīžos, kad esat nomaldījies, un palīdz ieraudzīt citus ceļus, ja kārtējo reizi ejat pa apli.